اتقال

  1. H4M3D

    افزونه 1 بستن، انتقال و حذف خودکار موضوعات 1.1.0

    بستن، انتقال و حذف خودکار موضوعات بعد از سپری شدن مدتی که در تنظیمات افزونه مشخص می کنیم