افزونه های زنفورو

ir4mt
افزونه ای که به کمکش میشه موضوعات مباحث را بر اساس حروف الفبا نمایش داد
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
1
بروزرسانی شده
H4M3D
Mobile Push Notifications for XenForo
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
1
بروزرسانی شده
H4M3D
This add-on allows you to create a Premium Page! (5 columns and 8 rows)
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
1
بروزرسانی شده
H4M3D
کاهش حجم تصاویر ضمیمه
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
3
بروزرسانی شده
H4M3D
5.00 star(s) 1 امتیاز
دانلود
15
بروزرسانی شده
H4M3D
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
5
بروزرسانی شده
H4M3D
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
3
بروزرسانی شده
H4M3D
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
1
بروزرسانی شده
H4M3D
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
12
بروزرسانی شده
H4M3D
تبدیل لینک های خارجی به داخلی
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
1
بروزرسانی شده
H4M3D
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
7
بروزرسانی شده
H4M3D
ایجاد گروه های دسته جمعی توسط کاربران
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
13
بروزرسانی شده
H4M3D
A fully-supported version of my popular XenCarta addon.
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
4
بروزرسانی شده
H4M3D
تغییر دلخواه در قالب با XenCore
5.00 star(s) 1 امتیاز
دانلود
22
بروزرسانی شده
H4M3D
Provide your members with additional username, thread, and post functions.
5.00 star(s) 1 امتیاز
دانلود
4
بروزرسانی شده
Credits Premium v2.0.8 H4M3D
This add-on involves in almost activities on Xenforo with a lot of functions. It controls the whole
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
12
بروزرسانی شده
[Brivium] Credits Resource Integration H4M3D
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
3
بروزرسانی شده
H4M3D
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
9
بروزرسانی شده
H4M3D
5.00 star(s) 1 امتیاز
دانلود
15
بروزرسانی شده
H4M3D
Teamspeak Integration
0.00 star(s) 0 امتیاز
دانلود
4
بروزرسانی شده