بستن اطلاعیه
شما می توانید جدیدترین نسخه زنفورو را از این لینک دریافت نماید.
بستن اطلاعیه
شما می توانید جدیدترین نسخه فارسی ساز را از این لینک دریافت نماید.

نسخه های زنفورو

بهترین منابع

 1. XF دانلود زنفورو نسخه 1.5.12
  دانلود زنفورو نسخه 1.5.12 - توسط H4M3D
  بروزرسانی: ‏18/1/17
 2. XF XenForo 2.0.0 Developer Preview3
  XenForo 2.0.0 Developer Preview 3 - توسط H4M3D
  بروزرسانی: ‏8/3/17
 3. XF دانلود زنفورو نسخه 1.5.7
  دانلود زنفورو نسخه 1.5.7 - توسط H4M3D
  بروزرسانی: ‏5/4/16
 4. XF دانلود زنفورو نسخه 1.5.13
  دانلود زنفورو نسخه 1.5.13 - توسط H4M3D
  بروزرسانی: ‏26/3/17
 5. XF دانلود زنفورو نسخه 1.5.10
  دانلود زنفورو نسخه 1.5.10 - توسط H4M3D
  بروزرسانی: ‏31/8/16

View All منابع ویژه

 1. XF دانلود زنفورو نسخه 1.5.2

  دانلود زنفورو نسخه 1.5.2
 2. XF دانلود زنفورو نسخه 1.5

  دانلود زنفورو نسخه 1.5
 3. XF زنفورو نسخه کاندیدای 1

  زنفورو نسخه کاندیدای 1
 4. XF دانلود زنفورو 1.5.0 نسخه کاندیدای 2

  دانلود زنفورو نسخه کاندیدای 2
 1. H4M3D

  XF دانلود زنفورو نسخه 1.5.14 1.5.14

  دانلود زنفورو نسخه 1.5.14
  0/5, 0 امتیاز
  دانلودها:
  5
  بروزرسانی:
  ‏16/7/17 در 08:44
 2. H4M3D

  XF دانلود زنفورو نسخه 1.5.13 1.5.13

  دانلود زنفورو نسخه 1.5.13
  5/5, 1 rating
  دانلودها:
  26
  بروزرسانی:
  ‏26/3/17
 3. H4M3D

  XF XenForo 2.0.0 Developer Preview3 2.0.0 Developer Preview 3

  XenForo 2.0.0 Developer Preview 3
  5/5, 2 امتیاز
  دانلودها:
  11
  بروزرسانی:
  ‏8/3/17
 4. H4M3D

  XF دانلود زنفورو نسخه 1.5.12 1.5.12

  دانلود زنفورو نسخه 1.5.12
  5/5, 3 امتیاز
  دانلودها:
  31
  بروزرسانی:
  ‏18/1/17
 5. H4M3D

  XF دانلود زنفورو نسخه 1.5.11 1.5.11

  دانلود زنفورو نسخه 1.5.11
  0/5, 0 امتیاز
  دانلودها:
  34
  بروزرسانی:
  ‏2/11/16
 6. H4M3D
  0/5, 0 امتیاز
  دانلودها:
  11
  بروزرسانی:
  ‏18/9/16
 7. H4M3D

  XF دانلود زنفورو نسخه 1.5.10 1.5.10

  دانلود زنفورو نسخه 1.5.10
  5/5, 1 rating
  دانلودها:
  39
  بروزرسانی:
  ‏31/8/16
 8. H4M3D

  XF دانلود زنفورو نسخه 1.5.9 1.5.9

  دانلود زنفورو نسخه 1.5.9
  5/5, 1 rating
  دانلودها:
  24
  بروزرسانی:
  ‏27/7/16
 9. H4M3D

  XF دانلود زنفورو نسخه 1.5.8 1.5.8

  دانلود زنفورو نسخه 1.5.8
  3/5, 2 امتیاز
  دانلودها:
  78
  بروزرسانی:
  ‏25/5/16
 10. H4M3D

  XF دانلود زنفورو نسخه 1.5.7 1.5.7

  دانلود زنفورو نسخه 1.5.7
  5/5, 2 امتیاز
  دانلودها:
  43
  بروزرسانی:
  ‏5/4/16
 11. H4M3D

  XF دانلود زنفورو نسخه 1.5.6 1.5.6

  دانلود زنفورو نسخه 1.5.6
  0/5, 0 امتیاز
  دانلودها:
  44
  بروزرسانی:
  ‏24/2/16
 12. H4M3D

  XF دانلود زنفورو نسخه 1.5.5 1.5.5(a)

  دانلود زنفورو نسخه 1.5.5
  5/5, 1 rating
  دانلودها:
  44
  بروزرسانی:
  ‏17/1/16
 13. H4M3D

  XF دانلود پچ فیکس امنیتی زنفورو نسخه 1.5.4 1.5.4

  دانلود پچ فیکس امنیتی زنفورو نسخه 1.5.4
  0/5, 0 امتیاز
  دانلودها:
  4
  بروزرسانی:
  ‏14/12/15
 14. H4M3D

  XF دانلود زنفورو نسخه 1.5.4 1.5.4

  دانلود زنفورو نسخه 1.5.4
  5/5, 1 rating
  دانلودها:
  25
  بروزرسانی:
  ‏14/12/15
 15. H4M3D

  XF دانلود زنفورو نسخه 1.5.3 1.5.3

  دانلود زنفورو نسخه 1.5.3
  0/5, 0 امتیاز
  دانلودها:
  12
  بروزرسانی:
  ‏2/12/15
 16. H4M3D

  XF دانلود پچ فیکس امنیتی 1.5.2 1

  دانلود پچ فیکس امنیتی 1.5.2
  0/5, 0 امتیاز
  دانلودها:
  6
  بروزرسانی:
  ‏20/10/15