بستن اطلاعیه
شما می توانید جدیدترین نسخه زنفورو را از این لینک دریافت نماید.
بستن اطلاعیه
شما می توانید جدیدترین نسخه فارسی ساز را از این لینک دریافت نماید.
 1. reza177
  Additional Requirements:
  Redis (v2.6.0 or better for Lua scripting)
  phpredis (for performance)

  This "addon" packages Cm_Cache_Backend_Redis and Credis with a little glue-code to provide a Zend Cache forRedis. For best performance, install the php extension: phpredis

  Additionally, this addon implement caching of thread counts in a forum.

  As for clustering, the Zend component doesn't yet support it. There is some ongoing open source development to extend it. But it has been stalled for about 6 months.

  Optionally, pipelining can be enabled in XenForo_Model_DataRegistry::getMulti by adding the following lines to config.php. Preferably after setting up the cache.
  کد:
  require(XenForo_Application::getConfigDir().'/SV/RedisCache/Installer.php');
  Licencing

  Components licenced under; New BSD
  • Cm_Cache_Backend_Redis
  • Credis
  Components licenced under; Unlicense
  • XenForo Addon code

  Contributing features or bug fixes
  Please create a Github Pull request via the "Find more info at github.com..." link.
  msmo و H4M3D از این پست تشکر کرده اند.