بستن اطلاعیه
شما می توانید جدیدترین نسخه زنفورو را از این لینک دریافت نماید.
بستن اطلاعیه
شما می توانید جدیدترین نسخه فارسی ساز را از این لینک دریافت نماید.

افزونه ایجاد تب های سفارشی در ناوبار 1.6.0

Custom Tabs

برچسپ ها:
 1. H4M3D
  پشتیبانی از نسخه های:
  • 1.4
  • 1.5
  نیاز به ویرایش مجوزهای گروه های کاربری:
  • نیست

  کد:
  Features:
  
    Set tab title
    Set tab link
    Set tab description (It will be displayed in a Tooltip when you hover over the tab)
    Set position in the navigation
    Set which user groups can view the tabs
    Set order
    Supports unlimited child depth
    Supports custom CSS class
    Supports inline CSS styling
    Supports opening tabs and child links in new window
    Set if the tab dropdown will be displayed when you hover over the entire tab
    Supports nofollow
    Supports tab selection
    Supports phrases
  
  The tabs are displayed from the cache so no queries will be used.
  
  User Variables
  You can use user variables in title, link & description field. Available variables: {userId}, {username}, {status}, {customTitle}
  
  User Links
  Generates current visitor links to different content:
  
  user:profile
  user:content
  user:threads
  user:following
  user:followers
  
  
  Install Instructions:
  
    Upload the contents of the folder "library" to "library" folder on your server where XenForo is installed.
    Go to admin area > Install New Add-on, and paste in the "Install from file on server:" field the following path: library/Siropu/CustomTabs/addon-siropu_custom_tabs.xml
    Install the Add-on.
  

  Images

  1. .png
  2. .png
  3. .png