آیکن منبع

تغییرات فایل 1 افزایش طول کارکترهای عنوان دسته ها

پشتیبانی از نسخه های
1.3, 1.4, 1.5
افزایش طول کارکترهای عنوان دسته ها
در مسیر زیر و در آن
library / XenForo / DataWriter / Node.php
کد:
 'title'              => array('type' => self::TYPE_STRING, 'required' => true, 'maxLength' => 50,
50 رو تغیر بدید
Reactions: mr.m0hamm4d
بالا