افزونه 1 محدود کردن دانلود در منابع 1.0.0

دسترسی لازم را برای دانلود ندارید
پشتیبانی از نسخه های
1.4, 1.5
امکانات:
- اجازه محدود کردن تعداد کاربران در هر دوره می توانید منابع را دانلود کنید.
- اجازه تاخیر بین دانلود.
- اجازه برای پهنای باند دانلود منابع محدود می کند.
- امکان انتخاب دسته بندی ها منابع نادیده گرفته می شود به منظور محدود کردن دانلود.
- امکان انتخاب پسوند فایل نادیده گرفته می شود به منظور محدود کردن دانلود.
You are looking for a tool to restrict downloads turns?
You are at the right place. We are here to support you with a very useful feature to limit user’s resource downloads on Resource Manager.

Limit Resource Downloads permits you to limit the number of files that users can
download during a period. Admin can delay between download times or choose any resources’ category ignored to limit downloads.


FEATURES:
- Permission for limit the number of resources user can download per period.
- Permission for delay between download.
- Permission for limit resources download bandwidth.
- Ability to choose resource categories will be ignored to limit download.
- Ability to choose file extensions will be ignored to limit download.

INSTALLATION:
Please follow the installation instructions as noted in README.txt
لایک ها H4M3D
ارسال کننده
emperatoor
دانلود
8
اولین انتشار
آخرین بروزرسانی
امتیاز
5.00 star(s) 1 امتیاز