زنفورو نسخه 1

پشتیبانی فنی

موضوع ها
504
ارسال ها
2,462
موضوع ها
504
ارسال ها
2,462
  • motahhari

نسخه های زنفورو

موضوع ها
21
ارسال ها
162
موضوع ها
21
ارسال ها
162

دستورالعمل ها و اطلاعات عمومی

موضوع ها
32
ارسال ها
192
موضوع ها
32
ارسال ها
192

افزونه های زنفورو

موضوع ها
465
ارسال ها
1,942
زیر انجمن ها
  1. درخواست افزونه
موضوع ها
465
ارسال ها
1,942

بی بی کدها

موضوع ها
6
ارسال ها
17
موضوع ها
6
ارسال ها
17

قالب های زنفورو

موضوع ها
187
ارسال ها
742
زیر انجمن ها
  1. درخواست قالب
موضوع ها
187
ارسال ها
742
  • H4M3D

تغییرات قالب و فایل ها

موضوع ها
69
ارسال ها
268
موضوع ها
69
ارسال ها
268
  • maryam

گرافیک

موضوع ها
34
ارسال ها
68
موضوع ها
34
ارسال ها
68

فایل زبان

موضوع ها
9
ارسال ها
36
موضوع ها
9
ارسال ها
36
  • maryam