انجمن های پشتیبانی زنفورو

زنفورو نسخه 1

پشتیبانی فنی

موضوع ها
552
ارسال ها
2,745
موضوع ها
552
ارسال ها
2,745
 • H4M3D

نسخه های زنفورو

موضوع ها
26
ارسال ها
171
موضوع ها
26
ارسال ها
171

دستورالعمل ها و اطلاعات عمومی

موضوع ها
33
ارسال ها
204
موضوع ها
33
ارسال ها
204

افزونه های زنفورو

موضوع ها
486
ارسال ها
2,072
زیر انجمن ها
 1. درخواست افزونه
موضوع ها
486
ارسال ها
2,072

بی بی کدها

موضوع ها
7
ارسال ها
25
موضوع ها
7
ارسال ها
25

قالب های زنفورو

موضوع ها
188
ارسال ها
767
زیر انجمن ها
 1. درخواست قالب
موضوع ها
188
ارسال ها
767

تغییرات قالب و فایل ها

موضوع ها
69
ارسال ها
269
موضوع ها
69
ارسال ها
269

گرافیک

موضوع ها
34
ارسال ها
68
موضوع ها
34
ارسال ها
68

فایل زبان

موضوع ها
10
ارسال ها
38
موضوع ها
10
ارسال ها
38

زنفورو نسخه 2

پشتیبانی فنی

موضوع ها
48
ارسال ها
199
موضوع ها
48
ارسال ها
199

نسخه های زنفورو

موضوع ها
17
ارسال ها
107
موضوع ها
17
ارسال ها
107
 • majid_comp

دستورالعمل ها و اطلاعات عمومی

موضوع ها
10
ارسال ها
40
موضوع ها
10
ارسال ها
40

افزونه های زنفورو

موضوع ها
100
ارسال ها
270
زیر انجمن ها
 1. درخواست افزونه
موضوع ها
100
ارسال ها
270

قالب های زنفورو

موضوع ها
29
ارسال ها
40
زیر انجمن ها
 1. درخواست قالب
موضوع ها
29
ارسال ها
40

بی بی کدها

موضوع ها
0
ارسال ها
0
موضوع ها
0
ارسال ها
0
هیچ

تغییرات قالب و فایل ها

موضوع ها
11
ارسال ها
22
موضوع ها
11
ارسال ها
22

گرافیک

موضوع ها
0
ارسال ها
0
موضوع ها
0
ارسال ها
0
هیچ

فایل زبان

موضوع ها
5
ارسال ها
68
موضوع ها
5
ارسال ها
68

گفتگوي آزاد

متفرقه

موضوع ها
201
ارسال ها
229
موضوع ها
201
ارسال ها
229

حمایت مالی

 1. پیشرفت فعلی

  ریال310,000
 2. پیشرفت کل

  ریال310,000

کاربران آنلاین

جدیدترین منابع

جدیدترین کاربران

آمار انجمن

موضوع ها
1,913
ارسال ها
7,711
کاربران
953
جدیدترین کاربران
نتركسا

این صفحه را به اشتراک بگذارید